Kapituła Stopni Wędrowniczych – spotkanie/wykład/dyskusja

Zapraszam wszystkich zainteresowanych wędrowników na otwarte spotkanie nt. sposobu kontaktowania się z Kapitułą Stopni Wędrowniczych oraz prowadzenia prób na stopnie.

Dzień: 24.01.2019r. – czwartek
Godzina: 18:30
Miejsce: Lokal Hufca – Aleja Przyjaźni 9

 

Czuwaj!