Komenda Hufca

Informuję, że w dniu 12 lipca 2018 r. dh. pwd. Paulina Król objęła funkcję Członkini Komendy Hufca ds. pracy z kadrą.