Konferencja Instruktorska „TOŻSAMOŚĆ A DZIAŁANIE”

Tematem konferencji jest tożsamość rozumiana jako poczucie przynależności. Płaszczyzny, na których można rozpatrywać kwestę tożsamości: tożsamość drużyny działającej w hufcu, tożsamość hufca działającego w chorągwi, poczucie przynależności do regionu, poczucie przynależności do osiedla, dzielnicy, miasta.

Konferencja odbędzie się 3 października 2020 r.

ORGANIZATOR:

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE