Kurs Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich 2017

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Gliwickiej zaprasza na Kurs Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich.

Oba kursy są połączone pod względem organizacyjnym, programowo również posiadają część wspólną, lecz jednocześnie możliwe jest uczestnictwo w jednym wybranym kursie metodycznym – drużynowych harcerskich lub drużynowych starszoharcerskich. Szkolenia obejmują dwa biwaki oraz międzybiwakowe spotkanie w siedzibie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.


Warunki uczestnictwa

Na kurs zapraszamy druhny i druhów spełniających następujące wymagania:

* wiek minimum 16 lat rocznikowo,

* ukończony kurs przewodnikowski,

* złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

* posiadany stopień minimum pionierki-odkrywcy i otwarta próba na stopień samarytanki-ćwika,

* wpis do Ewidencji ZHP,

* uregulowane składki członkowskie.

Warunki ukończenia kursu

* aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,

* terminowe wykonanie wszystkich zadań kursowych,

* postawa zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

UWAGA – W związku z powyższym nie gwarantujemy otrzymania dyplomu ukończenia kursu wyłącznie z tytułu zgłoszenia się i uiszczenia opłaty.

Terminy

I biwak: 3-5 listopada 2017 r.

Spotkanie w siedzibie Hufca: termin do ustalenia

II biwak: 1-3 grudnia 2017 r.

Gdzie? 
Gliwice i ich niedalekie okolice. Szczegółowe informacje o miejscach biwaków kursowych zostaną przekazane zakwalifikowanym kursantom mailowo do 25 października 2017 r.

 

Koszt kursu

* dla uczestników z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej: 120,00 złotych

* dla uczestników spoza Hufca: 140,00 złotych

Cena kursu obejmuje: noclegi w warunkach turystycznych, ciepły obiad na każdym biwaku, materiały programowe, wyprawka kursanta.

Zachęcamy drużynowych oraz komendantów szczepów do współfinansowania udziału w kursie druhnom i druhom pełniącym funkcje kadrowe w środowiskach.

Wpłaty za kurs prosimy kierować po potwierdzeniu kwalifikacji na konto bankowe Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Ziemi Gliwickiej

Al. Przyjaźni 9

44-100 Gliwice

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880

tytułem: DSCZ, [imię i nazwisko], kurs drużynowych H i HS

Błędnie opisane przelewy będą zwracane osobom nadsyłającym.

Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie opłaty w terminie do 27 października – po mailowym potwierdzeniu kwalifikacji przez komendę kursu.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia w postaci wypełnionej ankiety aplikacyjnej przyjmujemy do 23 października 2017 r. do godziny 23:59 na adres e-mail: ksztalcenie@gliwice.zhp.pl

Ankietę można pobrać tutaj:

https://gliwice.zhp.pl/wp-content/uploads/materialy/KHiHS-2017-Ankieta-aplikacyjna.doc

 

Wersję drukowaną ankiety wraz z dołączoną zgodą rodzica/opiekuna na udział w kursie (dotyczy osób niepełnoletnich) należy dostarczyć komendzie kursu przed I biwakiem kursowym, najpóźniej do 27 października 2017 r.

Maksymalna liczebność drużyny kursowej to 25 osób – w przypadku większej liczby chętnych zostanie przeprowadzona kwalifikacja, o której przebiegu zadecyduje komenda kursu. Pierwszeństwo w rekrutacji na kurs mają członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

Czuwaj!
Komenda Kursu Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich 2017