Kurs Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich „Zarzewie” 2018

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Gliwickiej zaprasza na Kurs Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich „Zarzewie” 2018.

Oba kursy są połączone pod względem organizacyjnym, merytorycznie odbywają się w większości rozłącznie. Dlatego możliwe jest uczestnictwo w jednym wybranym kursie metodycznym – drużynowych harcerskich LUB drużynowych starszoharcerskich.

Szkolenie obejmuje trzy biwaki na terenie województwa śląskiego oraz zadania międzybiwakowe wykonywane we współpracy z wybraną drużyną harcerską lub starszoharcerską.

 

Warunki uczestnictwa

Na kurs zapraszamy Druhny i Druhów spełniających następujące wymagania:

* wiek min. 16 lat (rocznikowo),

* zgoda bezpośredniego przełożonego,

* złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

* min. otwarta próba na stopień samarytanki-ćwika,

* wpis do Ewidencji ZHP,

* uregulowane składki członkowskie,

* ukończony kurs przewodnikowski (udział w kursie osoby bez ukończonego kursu pwd. możliwy tylko i wyłącznie, jeśli jest w trakcie kursu pwd. i ukończy go przed zakończeniem kursu drużynowych; sytuacja rozpatrywana indywidualnie).

Warunki ukończenia kursu

* aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,

* terminowe wykonanie wszystkich zadań kursowych,

* postawa zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

UWAGA – W związku z powyższym nie gwarantujemy otrzymania dyplomu ukończenia kursu wyłącznie z tytułu zgłoszenia się i uiszczenia opłaty.

Terminy biwaków kursowych

19-21.10.2018

9-10.11.2018 (2 dni)

7-9.12.2018

Koszt kursu

* dla uczestników z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej: 180,00 złotych

* dla uczestników spoza Hufca: 200,00 złotych

Cena kursu obejmuje noclegi w warunkach turystycznych, ciepły obiad na każdym biwaku, materiały programowe oraz wyprawkę kursanta.

Zachęcamy drużynowych oraz komendantów szczepów do współfinansowania udziału w kursie druhnom i druhom pełniącym funkcje kadrowe w środowiskach.

Wpłaty za kurs prosimy kierować po potwierdzeniu kwalifikacji na konto bankowe Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Ziemi Gliwickiej

Al. Przyjaźni 9

44-100 Gliwice

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880

tytułem: DSCZ, [imię i nazwisko], kurs drużynowych

Błędnie opisane przelewy będą zwracane osobom nadsyłającym.

Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie opłaty w terminie do 12 paździenika br. – po mailowym potwierdzeniu kwalifikacji przez komendę kursu.

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz:  https://kurs_dr_zarzewie2018.zgloszenia24.pl

Zamknięcie zgłoszeń:  5 października 2018 r., godz. 23:59.

Szczegółowe informacje o kwalifikacji na kurs, miejscach biwaków kursowych i niezbędnym ekwipunku zostaną przekazane kursantom mailowo do 8 października 2018 r.

Maksymalna liczebność drużyny kursowej to 24 osoby – w przypadku większej liczby chętnych zostanie przeprowadzona kwalifikacja, o której przebiegu zadecyduje komenda kursu. Pierwszeństwo w rekrutacji na kurs mają członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

Czuwaj!
Komenda Kursu Drużynowych Harcerskich i Starszoharcerskich „Zarzewie” 2018