Kurs Przewodnikowski 2017

Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Gliwickiej zaprasza na Kurs Przewodnikowski.
Przygotowaliśmy dla Was szkolenie, na które składają się trzy biwaki, międzybiwakowe spotkanie w siedzibie Hufca oraz indywidualna Próba Wodza.


Warunki uczestnictwa

Na kurs zapraszamy druhny i druhów spełniających następujące wymagania:
* minimalny wiek – 16 lat (rocznikowo),
* złożone Przyrzeczenie Harcerskie,
* posiadany stopień minimum pionierki-odkrywcy i otwarta próba na stopień samarytanki-ćwika,
* wpis do Ewidencji ZHP,
* uregulowane składki członkowskie.
Wszelkie odstępstwa od w/w wymagań są możliwe wyłącznie za zgodą komendy kursu.

Warunki zaliczenia kursu

* aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach – w tym udział w I biwaku jest bezwzględnie obowiązkowy,
* terminowe wykonanie wszystkich zadań kursowych,
* zdobycie podczas kursu min. jednej sprawności,
* postawa zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
UWAGA – W związku z powyższym nie gwarantujemy otrzymania dyplomu ukończenia kursu wyłącznie z tytułu zgłoszenia się i uiszczenia opłaty.

Terminy

I biwak                 9-11 czerwca 2017 r.
II biwak               15-18 czerwca 2017 r.
/Spotkanie w siedzibie Hufca – termin do ustalenia/
Próba Wodza       lipiec-sierpień 2017 r.
III biwak             1-3 września 2017 r.

Gdzie?
Szczegółowe informacje o miejscach biwaków kursowych zostaną przekazane zakwalifikowanym kursantom mailowo do 28 maja 2017 r.

 

Koszt kursu

* dla uczestników z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej: 190 złotych
* dla uczestników spoza Hufca: 215 złotych
Cena kursu obejmuje: noclegi w warunkach turystycznych, ubezpieczenie NNW, ciepły obiad na każdym biwaku (na II biwaku 2 obiady), materiały programowe oraz wyprawkę kursanta.
Zachęcamy drużynowych oraz komendantów szczepów do współfinansowania udziału w kursie druhnom i druhom pełniącym funkcje kadrowe w środowiskach.

Wpłaty za kurs prosimy kierować po potwierdzeniu kwalifikacji na konto bankowe Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

ZHP Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Gliwickiej
Al. Przyjaźni 9
44-100 Gliwice
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880
tytułem: Dodatkowa składka członkowska zadaniowa, [imię i nazwisko], kurs przewodnikowski

Błędnie opisane przelewy będą zwracane osobom nadsyłającym.

Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie opłaty w terminie do 30 maja 2017 r. – po mailowym potwierdzeniu kwalifikacji przez komendę kursu.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia w postaci wypełnionej ankiety aplikacyjnej przyjmujemy do 21 maja 2017 r. na adres e-mail: ksztalcenie@gliwice.zhp.pl

Ankietę można pobrać tutaj:

https://gliwice.zhp.pl/wp-content/uploads/materialy/KP-2017-Ankieta-aplikacyjna.doc

 

Wersję drukowaną ankiety wraz z dołączoną zgodą rodzica/opiekuna na udział w kursie (dotyczy osób niepełnoletnich) należy dostarczyć komendzie kursu przed I biwakiem kursowym, najpóźniej do 5 czerwca 2017 r.

Maksymalna liczebność drużyny kursowej to 18 osób – w przypadku większej liczby chętnych zostanie przeprowadzona kwalifikacja, o której przebiegu zadecyduje komenda kursu. Pierwszeństwo w rekrutacji na kurs mają członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

Czuwaj!
Komenda Kursu Przewodnikowskiego 2017