Kurs Przewodnikowski „Źródło”


Zespół Kadry Kształcącej Hufca Ziemi Gliwickiej zaprasza na Kurs Przewodnikowski „Źródło”.


Warunki uczestnictwa

Na kurs zapraszamy Druhny i Druhów spełniających następujące wymagania:

* wiek min. 16 lat (rocznikowo),

* zgoda bezpośredniego przełożonego,

* złożone Przyrzeczenie Harcerskie,

* min. otwarta próba na stopień samarytanki-ćwika,

* wpis do Ewidencji ZHP,

* uregulowane składki członkowskie.

Warunki ukończenia kursu

* aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,

* terminowe wykonanie wszystkich zadań kursowych,

* postawa zgodna z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

UWAGA – W związku z powyższym nie gwarantujemy otrzymania dyplomu ukończenia kursu wyłącznie z tytułu zgłoszenia się i uiszczenia opłaty.

Terminy biwaków kursowych

4-6.05.2018

11-13.05.2018

18-20.05.2018

Gdzie? 
Na terenie województwa śląskiego. Szczegółowe informacje o miejscach biwaków kursowych zostaną przekazane mailowo zakwalifikowanym kursantom.

 

Koszt kursu

* dla uczestników z Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej: 195,00 złotych

* dla uczestników spoza Hufca: 215,00 złotych

Cena kursu obejmuje: noclegi w warunkach turystycznych, ciepły obiad na każdym biwaku, materiały programowe, wyprawka kursanta.

Zachęcamy drużynowych oraz komendantów szczepów do współfinansowania udziału w kursie druhnom i druhom pełniącym funkcje kadrowe w środowiskach.

Wpłaty za kurs prosimy kierować po potwierdzeniu kwalifikacji na konto bankowe Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej:

ZHP Chorągiew Śląska

Hufiec Ziemi Gliwickiej

Al. Przyjaźni 9

44-100 Gliwice

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

nr konta: 27 2030 0045 1110 0000 0417 1880

tytułem: DSCZ, [imię i nazwisko], kurs pwd

Błędnie opisane przelewy będą zwracane osobom nadsyłającym.

Warunkiem udziału w kursie jest uiszczenie opłaty w terminie do 26 kwietnia br. – po mailowym potwierdzeniu kwalifikacji przez komendę kursu.

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz: https://kurspwdzrodlo2018.zgloszenia24.pl/

Zamknięcie zgłoszeń: 16 kwietnia 2018 r., godz. 23:00.

 

Maksymalna liczebność drużyny kursowej to 18 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych na liście rezerwowej zostanie przeprowadzona kwalifikacja, o której przebiegu zadecyduje komenda kursu. Pierwszeństwo w rekrutacji na kurs z listy rezerwowej mają członkowie Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej.

Czuwaj!
Komenda Kursu Przewodnikowskiego „Źródło”