Lider+ moduł I

W dniach od 4 do 6 października odbędzie się kolejna edycja jednego z najpopularniejszych szkoleń instruktorskich – warsztat modułu I programu rozwojowego LIDER+. Szkolenie zostanie przygotowane specjalnie dla instruktorów z naszego Hufca. Zajęcia prowadzić będzie Grażyna Widera, Magdalena Bogucka i Antonina Mielcarek.

Program LIDER+ to szkolenia przeznaczone dla instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego podejmujących rolę liderów kierujących pracą różnych zespołów instruktorskich w swoich środowiskach działania: szczepach, hufcach, chorągwiach oraz we władzach naczelnych naszej organizacji.

Nasze szkolenie adresujemy do instruktorów, którzy na co dzień kierują pracą zespołów instruktorskich lub którzy się do tego przygotowują. 

Bycie liderem to nie stanowisko, ani funkcja. To rola, którą odpowiedzialnie podejmujemy nie tylko w harcerstwie, ale wobec ludzi, z którymi pracujemy w swoim środowisku zawodowym i w otoczeniu społecznym. Ta rola bardzo wiele od nas wymaga. Przede wszystkim wymaga rozwijania swoich umiejętności.

Celem programu jest doskonalenie, jakości przywództwa sprawowanego przez harcerskich liderów oraz zwiększenie skuteczności procesu pracy z kadrą w całej strukturze ZHP poprzez rozwój takich umiejętności jak:

  • efektywna komunikacja,
  • kierowanie ludźmi,
  • motywowanie,
  • zastosowanie technik liderskich w praktycznych sytuacjach wymagających kierowania współpracownikami i zespołami,
  • zastosowanie w kierowaniu zespołami instruktorskimi narzędzi zawartych w systemie pracy z kadrą.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie w informatorze.