Decyzja Komendanta i Skarbnika Hufca z dnia 2015-08-16 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury