Nieobecność Druha Komendanta

W najbliższy wtorek, 10 stycznia 2017, Druh Komendant – phm. Patryk Rempała będzie nieobecny. Nieobecność jest powodowana wyjazdem na odprawę do Chorągwi.