Nieobecność Druha Skarbnika 20-22.06.2022r.

Informuję, że z powodu wizyty w szpitalu Druh Skarbnik w dniach 20-22.06.22 r. będzie nie dostępny. Sprawy finansowe będzie można uregulować już w czwartek (23.06.22 r.) po indywidualnym umówieniu się ze Skarbnikiem.