Nieobecność Komendanta Hufca

Informuję, że 25 października oraz 8 listopada nie odbędzie się dyżur Komendanta Hufca.