Nieobecność Komendantki i Skarbnika Hufca

Informuję, że w dniach:

  • 19 – 30.09.2019 – Komendantka Hufca,
  • 21.09 – 06.10.2019 – Skarbnik Hufca

będą nieobecne w Gliwicach. W tym czasie, we wszystkich sprawach finansowych pomóc będzie mogła phm. Sandra Klonek – Członkini Komendy Hufca ds. finansowych (sandra.klonek@zhp.net.pl), a w pozostałych hm. Patryk Rempała – Zastępca Komendantki Hufca (patryk.rempala@zhp.net.pl).