Nieobecność Skarbnika Hufca

Informuję, że w dniu 29.11.2022 nie odbędzie się dyżur zespołu finansowego i Skarbnika Hufca. W razie potrzeb proszę o indywidualny kontakt.