Nieobecność Skarbnika

W dniu jutrzejszym (10.05.2022) nie obecny na swoim dyżurze z racji zdrowotnych będzie Skarbnik Hufca HO Adrian Doleżyczek. W sprawach finansowych najlepiej kontaktować się na maila skarbnik@gliwice.zhp.pl.