Nowe władze Hufca

Informujemy, że XXI Zjazd Sprawozdawczy Hufca wybrał nowe władze Hufca na lata 2021 – 2023.
W skład Komendy Hufca weszli:
hm. Patryk Rempała – Komendant Hufca
phm. Marta Bulla – Zastępca Komendanta Hufca
pwd. Aleksandra Zapart – Zastępca Komendanta Hufca
Druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca
pwd. Anna Pielecka – Członkini Komendy Hufca
phm. Sandra Doleżyczek – Członkini Komendy Hufca
pwd. Dawid Warzecha – Członek Komendy Hufca