Nowy Delegat na XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP

Informuję, że decyzją Zbiórki Wyborczej rejonu 1 – Hufca ZHP Ziemi Będzińskiej, Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny, Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, delegatem na XXXIX Zjazd Nadzwyczajny ZHP został wybrany druh phm. Patryk Rempała. W imieniu Komendy Hufca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w Zbiórce.