Nowy rozkaz Komendanta Hufca

Ukazał się nowy rozkaz Komendanta Hufca L3/2017.