Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Zuchy, Druhny i Druhowie!
Zapraszamy Was na obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja!

11:45 – zbiórka pod hufcem (dla uczestników przemarszu oraz Harcerskiej Służby Zabezpieczenia)
13:30 – zbiórka zuchów na placu Mickiewicza
14:30 – zakończenie obchodów na placu Mickiewicza – zakończenie dla zuchów
15:00 – zakończenie obchodów pod hufcem – dotyczy uczestników przemarszu

Harcerska Służba Zabezpieczenia
Poszukujemy około 15 osób, do Harcerskiej Służby Zabezpieczenia, której zadaniem będzie pomoc w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na Placu Mickiewicza. Do zadań grupy będzie należało ogrodzenie placu oraz pilnowanie by publiczność nie wchodziła w wygrodzone strefy, w szczególności zadbanie o to podczas salw honorowych. Wymagania – ukończone lat 15, pełne umundurowanie, w tym nakrycie głowy.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby podczas obchodów proszone są o kontakt z koordynatorka zabezpieczenia dh. Anną Kamińską – anna.kaminska4@zhp.net.pl