Ognisko Pokoleń

Budowa stałej bazy obozowo szkoleniowej dla gliwickich harcerzy podnoszona była już w latach 60-tych XX wieku na sesjach Miejskiej Rady Narodowej czego ślad widzimy w zachowanych protokołach i uchwałach z 1966 roku. W 1967 r. pojawiła się pilotowana przez KM PZPR idea budowy w Łączy Ośrodka Harcerskiego, jako „czynu społecznego” gliwickich zakładów pracy. Budowany ośrodek harcerski miał służyć nie tylko harcerzom, ale i organizacji wypoczynku dla dzieci spoza ZHP. Latem 1968 roku zostaje uruchomiony Ośrodek w Łączy budowany przy pomocy Montochemu, Fabryki Drutu i HPR-u.

Ośrodek Harcerski Łącza został reaktywowany w 2018 roku. To miejsce, w którym tradycja harcerstwa na ziemi gliwickiej sięga lat 60-tych XX wieku. Po wielu latach przerwy pragniemy aby Ośrodek stał się ponownie miejscem wspomnień i niezapomnianych przygód dla kolejnych pokoleń. W planie wydarzenia krótka gra terenowa dla harcerzy – tych byłych i obecnych – po urokliwej okolicy łączańskich lasów, a następnie ognisko pełne wspomnień i harcerskich piosenek.

KOORDYNATOR:
podharcmistrz Grzegorz Rudnik
lacza@gliwice.zhp.pl

PROGRAM WYDARZENIA:
phm. Małgorzata Socha
mail: malgorzata.socha@zhp.net.pl

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE