Oświadczenie Komendy Hufca

Informujemy, że ukazało się oświadczenie Komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej w związku z pytaniami dotyczącymi informacji podanych na stronie internetowej www.teczowezhp.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treścią oświadczenia.