phm. Magdalena Bogucka

Zgodnie z informacją, która została podana na XIX Zjeździe Nadzwyczajnym Hufca, dh. phm. Magdalena Bogucka z dniem 17 czerwca 2018 r. przestała pełnić funkcję Zastępcy Komendanta Hufca. Swoje obecne obowiązki pełnić będzie do końca roku szkolnego.

Druhnie Magdzie, raz jeszcze, z głębi serca dziękuję za 40 miesięcy współpracy. 🙂