phm. Małgorzata Socha

Informuję, że druhna phm. Małgorzata Socha została odznaczoną odznaką „Za Zasługi dla Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej” w stopniu złotym.

Za to, że od blisko 10 lat kierujesz pracą VI Szczepu „Pangea”. Za to, że jesteś naturalnym liderem środowiska, sprawnie znajdujesz wyjścia z pojawiających się trudności, dbasz o zachowanie ciągu wychowawczego w Szczepie oraz troszczysz się o rozwój i samopoczucie kadry. Za to, że jesteś tam gdzie Twoi podopieczni, blisko ich spraw, zawsze gotowa pomóc i wspierać ich rozwój. Dzięki Tobie, gromady i drużyny należące do VI Szczepu „Pangea” od lat wychowują kolejne pokolenia zuchów, harcerzy i instruktorów. Jesteś komendantką i dobrym duchem swojego środowiska działania, który daje poczucie wspólnoty i siły. Dziękuję Ci również za zaangażowanie w życie wspólnoty Hufca. Dziękuję za czas poświęcony organizacji licznych wydarzeń programowych, zajęć na kursach. Dziękuję, że zawsze jesteś gotowa nieść pomoc, tym którzy tego potrzebują, za to, że nie stronisz od służby na rzecz potrzebujących.