Podstawowa składka członkowska – zmiany

Wraz z rozpoczęciem 2021 r. zmienia się wysokość oraz termin płatności podstawowej składki członkowskiej.

Na mocy Uchwały nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021 r., od 1 stycznia 2021 r. składka w Chorągwi Śląskiej jest równa 36,00 zł za kwartał.
Ponadto, na mocy Uchwały nr 51/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej ZHP, zmieniają się terminy opłacania składki. Od 1 stycznia 2021, składkę za dany kwartał należy opłacić do 20. dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.
Szczegółowe informacje na temat podstawowej składki członkowskiej można znaleźć w zakładce SKŁADKI.