Posiedzenie KSW

W piątek 24 lutego bieżącego roku odbędzie się posiedzenie Kapituły Stopni Wędrowniczych. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30 w lokalu Hufca.