Propozycja programowa

Propozycja programowa Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemi gliwickiej, skierowana będzie do zuchów i harcerzy, oraz będzie realizowana od lutego do grudnia 2020 roku. Podczas jej realizacji, przez cały okres trwania, udostępniane będą różnego rodzaju gotowe propozycje aktywności. Propozycję będą mogły realizować gromady i drużyny podczas cotygodniowych zbiórek. Jej przebieg będzie skorelowany z wydarzeniami organizowanymi w ramach obchodów 100-lecia.

CELE:
– uświadomienie harcerzom oraz mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego, długiej tradycji istnienia harcerstwa na ziemiach gliwickich,
– przedstawienie historii harcerstwa na ziemiach gliwickich na tle historii skautingu i ZHP oraz na tle historii Polski,
– przybliżenie sylwetki bohatera Hufca – gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.

ODZNAKA:
Każda gromada i drużyna biorąca udział w propozycji będzie mogła zdobyć odznakę stworzoną z okazji setnej rocznicy powstania harcerstwa na ziemi gliwickiej. Aby zdobyć odznakę uczestnicy propozycji będą wykonywali zadnia z czterech obszarów.

KOORDYNATOR:
phm. Alicja Janicka
mail: alicja.janicka@gliwice.zhp.pl

REGULAMIN SPRAWNOŚCI DOSTĘPNY POD TYM LINKIEM

AKTUALNE ZADANIA DO WYKONANIA

Wytyczne do zadania z muralem znajdują się tutaj.

Karty dla zuchów dotyczące Jana Henryka Dąbrowskiego (zadanie na kwiecień) znajdują się tutaj

SPRAWNOŚCI Z OKAZJI 100-LECIA

Karty sprawności do pobrania: