Przekaż braterską kroplę krwi

Wyjątkowa sytuacja związana z epidemią COVID-19 oraz wzrastająca liczba osób hospitalizowanych to przyczyny zwiększonego zapotrzebowania na krew. Jeżeli jesteś Honorowym Dawcą Krwi lub zdrową osobą, a w ostatnim czasie nie podróżowałeś do innych krajów i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną – podziel się swoją krwią.

W Gliwicach krew oddawać można na terenie Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie – Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15. Rejestracja dawców odbywa się w następujących godzinach:

  • poniedziałki: 7:00 – 15:30;
  • wtorki – piątki: 7:00 – 12:30. 

Ważne! Krwi nie mogą oddawać:

  • Osoby objęte kwarantanną;
  • Osoby, u których pojawiły się objawy mogące wskazywać na zakażenie, tj. : gorączka, suchy kaszel, płytki oddech/duszności, ból mięśni, zmęczenie, rzadziej – ból gardła.

Informacje praktyczne

  1. Dawca, który oddał krew nie wiedząc, że jest chory, a u którego w ciągu 14 dni został wykryty COVID-19, proszony jest o zgłoszenie tego faktu w RCKiK.
  2. Dawca, u którego w ciągu 48 godzin od donacji krwi wystąpią objawy chorobowe proszony jest o kontakt telefoniczny lub mailowy z właściwym dla niego RCKiK. Istnieje możliwość skorzystania z samodyskwalifikacji (formularz dostępny w punkcie krwiodawstwa).
  3. RCKiK nie wykonują u dawców testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.
  4. W punktach krwiodawstwa wprowadzono dodatkowe procedury: wstępny pomiar temperatury, pojedyncze wpuszczanie do punktu, dodatkowe dezynfekcje rąk.