pwd. Alicja Wyka

Informuję, że 15 grudnia 2022 roku dh pwd Alicja Wyka złożyła w Łączy Zobowiązanie Instruktorskie.