pwd. Bartosz Witek

W dniu 9 lutego 2019 r. w Zarzeczu druh pwd. Bartosz Witek złożył Zobowiązanie Instruktorskie.