pwd. Daria Dobiosch

Informuję, że druhna przewodniczka Daria Dobiosch złożyła dzisiaj Zobowiązanie Instruktorskie. Druhnie Darii serdecznie gratuluję dołączenia do grona instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.