pwd. Maciej Henkel

Informuję, że 29 lipca 2022 roku, pwd. Maciej Henkel złożył Zobowiązanie Instruktorskie.