pwd. Piotr Hasiec

W poniedziałek 18 lutego 2019 roku dh. pwd. Piotr Hasiec złożył swoje Zobowiązanie Instruktorskie. Serdecznie gratuluję!