Zmiany w regulaminach ZHP

W dniu 21 lutego Główna Kwatera ZHP przyjęła dwa regulaminy: Regulamin mundurowy ZHP oraz Instrukcję tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego. Zachęcamy do zapoznania się zmianami wprowadzonymi w Regulaminie mundurowym oraz Instrukcji, która jest dostępna w zakładce „Instruktor – wolontariusz”.