Rok Małych Grup

 

Uchwała XIX Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 2/2018

z dnia 17 czerwca 2018 roku

XIX Zjazd Nadzwyczajny Hufca ustanawia rok harcerski 2018/2019 Rokiem Małych Grup w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej.

XIX Zjazd Nadzwyczajny Hufca zobowiązuje wszystkie harcerskie komendy, drużynowych i instruktorów Hufca, do zaplanowania i realizacji w roku harcerskim 2018/2019, działań wychowawczych, programowych i kształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy w małych grupach.

W kształtowaniu charakteru młodych ludzi oraz wspieraniu ich we wszechstronnym rozwoju dużą rolę odgrywa umiejętne stosowanie przez instruktora metody harcerskiej. Jednym z filarów metody jest system małych grup.Praca w małych grupach przynosi wymierne efekty wychowawcze, ponieważ łatwiej jest dotrzeć do każdego, dostrzec jego wartość, pomóc mu pokonać słabości, porozmawiać z nim, poznać go. Na ich czele stoją zwykle rówieśnicy mający trochę większe doświadczenie czy też wyrobienie harcerskie, cieszący się zaufaniem. We współzawodnictwie konkurowanie ze sobą zespołów wzmaga emocje, zwiększa motywację do działania.

W gromadach zuchowych system małych grup realizowany jest przez podział na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizują powierzone im zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie występuje w szóstkach.

W drużynie harcerskiej system małych grup jest realizowany przez pracę w zastępach. Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Zastępowy ma zdolności przywódcze i większe doświadczenie harcerskie od pozostałych członków zastępu, on planuje i inicjuje pracę zastępu. Zastępowego wybiera drużynowy w porozumieniu z radą drużyny. Stopniowo zwiększa się stopień zaangażowania członków zastępu w podejmowanie odpowiedzialności za realizowane zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie, np. w tygodniowym rytmie.

W drużynie starszoharcerskiej system małych grup realizowany jest przez pracę zastępów. Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Zastęp spotyka się regularnie na zbiórkach zastępu, samodzielnie planuje swoją pracę i realizuje zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie. Przygotowywane są zarówno przez zastępowego jak i poszczególnych członków zastępu. W drużynie mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania.

W drużynie wędrowniczej, w zależności od liczebności i potrzeb drużyny funkcjonują dwa modele działania małych grup (mogą być stosowane razem):

  • System zastępów wędrowniczych. Funkcjonują w nim zastępy 4-7 osobowe – grupy przyjaciół na stałe związanych w zastępy i realizujących wspólne projekty dotyczące specjalności, wyczynu, służby itp. Zastępowi są wybierani przez członków zastępu.
  • System patroli zadaniowych. Drużyna dzieli się na grupy do wykonania konkretnych zadań na określony czas.

XIX Zjazd Nadzwyczajny Hufca dostrzega konieczność wzmocnienia i wsparcia pracy systemem małych grup w Hufcu ZHP Ziemi Gliwickiej, w szczególności w podstawowych jednostkach organizacyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje również świadome stosowanie systemu małych grup w pracy z instruktorami w szczególności w zespołach na poziomie szczepów.