Służba instruktorska 2017/2018

Informuję, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem formularza do dnia 30 września 2018 r.

Decyzja Komendanta Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej nr 3/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zaliczenia służby instruktorskiej za rok 2017/2018.

Szczegóły w uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 193/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie „Regulaminu spraw członkowskich ZHP.