Służba instruktorska 2019/2020

Informuję, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem formularza do dnia 30 września 2020 r.