Służba instruktorska 2020/2021

Informuję, że wnioski w sprawie zaliczenie służby instruktorskiej za okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku należy składać drogą mailową na adres biuro@gliwice.zhp.pl lub za pośrednictwem e-biura do 30 września 2021 roku