16 Toszecka Drużyna Harcerzy Starszych „ISKRA”

Typ jednostki Drużyny Starszoharcerskie
Rodzaj jednostki koedukacyjna
Teren działania Miasto i Gmina Toszek
Miejsce zbiórek harcówka Szczepu Harcerskiego "IGNIS" w Toszku, ul. Gliwicka 24, 44-180 Toszek
Termin zbiórek sobota od 8:00 do 10.00
Kierujący/Kierująca phm. Sandra Doleżyczek HR
E-mail sandra.dolezyczek@zhp.net.pl
Strona www https://www.facebook.com/16TDHS