1 Knurowska Drużyna Harcerska

Typ jednostki Drużyny Harcerskie
Rodzaj jednostki koedukacyjna
Teren działania Miasto Knurów
Miejsce zbiórek Feliksówka, ul. Feliksa Michalskiego 27, 44-193 Knurów
Termin zbiórek środa 16:45-18:15
Kierujący/Kierująca pwd. Robert Krawczyk
E-mail robert.krawczyk@zhp.net.pl
Strona www https://www.facebook.com/ZHPKnuriow/