Szkolenia dla kadry przed Harcerską Akcją Letnią 2017

Czuwaj!

Komenda Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej i Zespół Kadry Kształcącej Hufca zapraszają druhny i druhów, którzy będą pełnić funkcje na obozach i koloniach w ramach HAL, do uczestnictwa w serii wtorkowych spotkań szkoleniowych…

18 kwietnia, godz. 17:30, siedziba Hufca
Ulepsz sobie obóz!
Programowe seminarium z okazją do wymiany pomysłów i doświadczenia między środowiskami.
Szkolenie adresowane dla: całej kadry obozów i podobozów
Potrzebne materiały: przybory do pisania, zarys planu pracy na HAL 2017, ewentualnie także archiwalne plany pracy z poprzednich obozów/kolonii.

 

25 kwietnia, godz. 17:30, siedziba Hufca
Wielowymiarowy system małych grup na obozie
…czyli jak udoskonalić pracę obozu w oparciu o założenia systemu małych grup: od sposobów na wzmocnienie roli zastępowego po osobisty przykład „zastępu kadrowego” w pracy wychowawczej obozu.
Szkolenie adresowane dla: całej kadry obozów i podobozów
Potrzebne materiały: przybory do pisania.

 

9 maja, godz. 17:30, siedziba Hufca
Bezpieczeństwo
Zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i odpowiedzialności prawnej za uczestników obozu, z udziałem funkcjonariuszy służb mundurowych i prawnika.
Szkolenie adresowane dla: całej kadry obozów i podobozów
Potrzebne materiały: przybory do pisania.

 

23 maja, godz. 17:30, siedziba Hufca
Dokumentacja programowa, rola wychowawcy
Szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji programowo-wychowawczej obozu, a także słów kilka o „dobrej praktyce obozowej” dla początkujących, jak i doświadczonych wychowawców.
Szkolenie adresowane dla: wychowawców, komendantów obozów i podobozów
Potrzebne materiały: przybory do pisania.

 

– termin do indywidualnego uzgodnienia ze Skarbnikiem Hufca –
Dokumentacja finansowa obozu
Szkolenie obowiązkowe! z zakresu dokumentacji finansowej obozu.
Szkolenie adresowane dla: komendantów obozów i kwatermistrzów
Potrzebne materiały: przybory do pisania, kalkulator.

 
Zgłoszenia na każde ze szkoleń – najpóźniej do dnia poprzedzającego (poniedziałku) przed danym szkoleniem – prosimy przesyłać mailowo na adres ksztalcenie@gliwice.zhp.pl.

W zgłoszeniu należy podać:
– tytuł/temat szkolenia,
– imię i nazwisko,
– numer i nazwę drużyny/gromady/szczepu,
– funkcję na HAL 2017,
– tel. kontaktowy.

Udział we wszystkich szkoleniach HAL jest bezpłatny.

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie,
Komenda Hufca oraz Zespół Kadry Kształcącej