Uroczystość nadania sztandaru

W dniu 5 października w Knurowie odbyły się obchody 100-lecia harcerstwa w Knurowie, podczas których miała miejsce uroczystość nadania sztandaru 1 Knurowskiej Drużynie Harcerskiej im. Ks. Alojzego Koziełka. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Naczelniczka ZHP – hm. Anna Nowosad oraz Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP – hm. Anna Peterko.

Harcerzom z Knurowa gratulujemy!