Urodziny 10 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej

W dniu 18 marca br. Komendant Hufca – phm. Patryk Rempała, Zastępczyni Komendanta Hufca – phm. Magdalena Bogucka oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca – hm. Tomasz Rawski, odwiedzili biwak harcerzy ze Szczepu „Uroczysko”. Biwak został zorganizowany w celu uczczenia 32 urodzin 10 Gliwickiej Drużyny Harcerskiej „Żagwie”.