V Międzynarodowy Konkurs Poetycki

W dniu 16 czerwca w Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej przy ul. Hutniczej 9 odbył się V Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Rozwijamy Skrzydła”, w którym wzięły udział osoby niepełnosprawne. Tematem przewodnim konkursu były Granice.

Podczas konkursu służbę pełnili członkowie Harcerskiej Służby Zabezpieczenia oraz harcerze z Próbnej Drużyny Harcerskiej w Knurowie, którzy pomagali niepełnosprawnym w poruszaniu się na terenie budynku.