Wakacje 2022

Informuję, że w okresie wakacyjnym dyżury Komendy Hufca ulegają zawieszeniu. W razie pytań proszę o kontakt z właściwymi członkami lub biurem Komendy Hufca. Dodatkowych informacji udzielają:

  • w sprawach obozów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2022 komendanci obozów oraz harcmistrzyni Marta Bulla – Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. HALiZ
    tel. 603 202 612
    e-mail: haliz@gliwice.zhp.pl
  • w sprawach finansowych druh Adrian Doleżyczek – Skarbnik Hufca
    tel. 603 202 329
    e-mail: skarbnik@gliwice.zhp.pl

Numery kontaktowe do komendantów obozów i kolonii znajdują się w zakładce Harcerska Akcja Letnia.