Wakacje 2023

Informuję, że w okresie wakacyjnym dyżury Komendy Hufca ulegają zawieszeniu. W razie pytań proszę o kontakt z właściwymi członkami lub biurem Komendy Hufca. Dodatkowych informacji udzielają:

  • w sprawach obozów organizowanych w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2023 komendanci obozów oraz harcmistrzyni Marta Bulla – Pełnomocnik Komendantki Hufca ds. HALiZ
    tel. 721 051 686 (8-16 sierpnia – 605 202 614 – Komendantka Hufca)
    e-mail: haliz@gliwice.zhp.pl
  • w sprawach finansowych druhna przewodnik Daria Dobiosch – Skarbnik Hufca
    tel. 603 202 329
    e-mail: skarbnik@gliwice.zhp.pl

Numery kontaktowe do komendantów obozów i kolonii znajdują się w zakładce Harcerska Akcja Letnia.