Warsztaty z promocji i wizerunku – cz. 1

Zespół ds. Promocji i Informacji zaprasza na część pierwszą warsztatów z podstaw promocji i wizerunku.

Uczestnictwo w warsztatach kosztuje 5 złotych (kwota obejmuje materiały, które uczestnicy otrzymają podczas warsztatów) – należy uiścić na konto Hufca pt. „DSCZ – warsztaty, imię i nazwisko” .