Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2023

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 29 stycznia 2023 r.

Zakończyliśmy rekrutację wolontariuszy. Zebraliśmy 190 osób, które będą kwestować podczas finału! Dziękujemy za Wasze wsparcie i chęć działania.

Informacja o odbiorze puszek: 

Zebranie wolontariuszy kwestujących podczas 31. Finału WOŚP odbędzie się 27.01.2023 r. o godzinie 18:00 w Stacji Artystycznej Rynek (Gliwice, Rynek 4-5). Podczas zebrania zostaną przdstawione podstawowe informacje dla wolontariuszy oraz zostaną rozdane puszki i identyfikatory. Przy odbiorze należy mieć ze sobą legitymację lub dowód osobisty. Za osoby niepełnoletnie puszki odbierają opiekunowie prawni.

Nie możesz odebrać puszki osobiście? Upoważnij pełnoletnią osobę. Poniżej wzory upoważnień: 

W przypadku gdy wolontariusz jest osobą pełnoletnią: 
 
„Ja, niżej podpisana/podpisany IMIĘ I NAZWISKO o numerze pesel ………… upoważniam IMIĘ I NAZWISKO legitymującego się dowodem osobistym NUMER, SERIA do odbioru puszki oraz identyfikatora wolontariusza na kwestę organizowaną w ramach 31. Finału WOŚP”.  

W przypadku odbioru puszek dla dziecka, gdy upoważnia prawny opiekun: 
„Ja, niżej podpisana/podpisany IMIĘ I NAZWISKO upoważniam IMIĘ I NAZWISKO legitymującego się dowodem osobistym NUMER, SERIA do odbioru puszki oraz identyfikatora wolontariusza IMIĘ I NAZWISKO o numerze pesel …………………… na kwestę organizowaną w ramach 31. Finału WOŚP”. 
 

Osoba odbierająca puszkę musi mieć dowód osobisty wskazany w oświadczeniu. 

Informacje na temat Finału WOŚP: 

Serdecznie zapraszamy w dzień finału na gliwicki rynek.

Wszystkie aktualności dotyczące finału w Gliwicach będą publikowane po linkiem.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji mailowo lub telefonicznie:

Osoba odpowiedzialna za nabór wolontariuszy:
phm. Sandra Doleżyczek
tel.: 884 839 340
mail: sandra.dolezyczek@zhp.net.pl