XL Zjazd ZHP

Bardzo dziękuję wszystkim obecnym na wczorajszej Zbiórce Wyborczej naszego Hufca. Dziękuję za zaufanie i powierzenie mandatu delegata na XL Zjazd ZHP.