XVII Rajd św. Jerzego

W dniach 26 – 28 kwietnia 2019 r. odbyła się 17. edycja Rajdu św. Jerzego zorganizowana przez Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej.

W ramach Rajdu zorganizowano trzy trasy – zuchową, harcerską oraz trasę dla harcerzy starszych. W Rajdzie wzięło udział ponad 300 uczestników oraz organizatorów. W tym roku nasz Hufiec gościł nie tylko uczestników z Powiatu Gliwickiego, ale także z Katowic oraz Zabrza.

Pierwszy dzień Rajdu dla zuchów i harcerzy starszych rozpoczął się w dzielnicy Knurowa – Krywałdzie; harcerze swój Rajd rozpoczęli w Rudzińcu, kontynuowali go zaś w Łączy. W sobotę wieczorem wszyscy spotkali się w Pilchowicach. W niedzielę rano Rajd zakończył się Mszą Świętą oraz apelem, podczas którego zwycięzcom wręczono nagrody.

Rajd został objęty patronatem honorowym przez Pana Jarosława Wieczorka – Wojewodę Śląskiego, Pana Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa  Śląskiego, Pana Waldemara Dombka – Starostę Powiatu Gliwickiego oraz patronatem honorowym ze wsparciem finansowym przez Pana Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Miasta Gliwice.

fot. Kamil Widuch