XXIV Zjazd Zwykły Hufca

W sobotę 24 czerwca odbył się XXIV Zjazd Zwykły Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, podczas którego podsumowana została kadencja Władz Hufca w latach 2019 – 2023. Zjazd wybrał również nowe Władze Hufca w składzie:

Komenda Hufca

  • phm. Aleksandra Zapart – Komendantka hufca
  • hm. Patryk Rempała – Z-ca komendantki hufca
  • pwd. Anna Kamińska – Z-ca komendantki hufca
  • phm. Zofia Młotkowska – Członkini komendy hufca
  • pwd. Wojciech Krzywy – Członek komendy hufca
  • pwd. Daria Dobiosch – Skarbniczka hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

  • hm. Kamil Szyjkowski – Przewodniczący KRH
  • phm. Paulina Król – Z-ca Przewodniczącego KRH
  • hm. Ewa Seweryn – Sekretarz KRH
  • pwd. Jagoda Szyjkowska – Członkini KRH

Obrady Zjazdu zostały zawieszone do 6 lipca, kiedy Zjazd dokona wyboru jeszcze jednego Członka Komendy Hufca.